Welkom op weekendje naar Belgie .nl

Disclaimer en voorwaarden


Deze website is een privéproject van Wilbert Gantvoort, met als doel bezoekers te informeren over België als vakantieland. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Juridische aanwijzingen

Wilbert Gantvoort heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld en actualiseert de inhoud ervan regelmatig. De inhoud van deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en is vrijblijvend.

Wilbert Gantvoort aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website (inclusief downloads), alsmede voor eventuele schade die door het gebruik van deze informatie zou kunnen ontstaan. Omdat Wilbert Gantvoort geen invloed heeft op de vormgeving en inhoud van websites van derden, distantieert Wilbert Gantvoort zich uitdrukkelijk van de inhoud van dergelijke websites. Dit geldt ook voor alle links en verwijzingen naar websites (inclusief downloads), die binnen dit webdomein genoemd worden of geplaatst zijn. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van informatie op websites van derden. Wilbert Gantvoort mag alle teksten binnen deze website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, teksten, grafieken, geluiden, animaties, videos en andere op deze website gepubliceerde werken of hun reproducties zijn eigendom van Wilbert Gantvoort, Studio Kunstmaan in België of andere partijen die materiaal vrijwillig ter beschikking hebben gesteld. Het verzenden, weergeven, vermenigvuldigen, veranderen of verspreiden van de inhoud van deze website is dan ook zonder toestemming van Wilbert Gantvoort uitdrukkelijk verboden. Auteursrecht Neem het volgende in acht! Alle via Wilbert Gantvoort verkregen media-opnames en -documentaties mogen uit auteursrechtelijke gronden alleen en uitsluitend voor eigen archief- en documentatiedoeleinden, alsmede de handhaving van eigen rechten gebruikt worden. Het vermelden en weergeven hiervan (ook voor niet commerciële doeleinden), alsmede het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

Wilbert Gantvoort behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.
Mail voor meer informatie: wilbert@gantvoort.net

Over deze website    |     Contact    |     Voorwaarden    |     Sitemap    |     Linkpartners